previous
shiu-770x470

Namazi dhe lutja për shi në medhhebin hanefij

28/07/2015   // 0 Comments

Kur të kaploj thatësia, është mirë të bëhet lutja për shi. Për këtë qëllim mund të falen dy reqate namaz duke lexuar pa zë sipas Ebu Hanifes. Sipas Ebu Jusufit dhe Muhamedit, imami do të fal dy reqate me xhemat duke lexuar me zë, ndërsa do të mbaj edhe hutbe. Sipas Ebu Jusufit një hutbe, sipas Muhamed Es – Shejbanit dy hutbe. Ky namaz nuk ka ezan dhe ikamet. Në këtë lutje duhet të bëhet istigfa...

Vazhdo leximin

next

Postimet e fundit